content

801 500 300
71 33 41 887
(koszt zgodnie z taryfą operatora)
e-mail: bok@tueuropa.pl

ul. Powstańców Śląskich 2-4,
53-333 Wrocław
tel. (71) 33 41 700
fax (71) 33 41 707
e-mail: sekretariat@tueuropa.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736,
NIP: 895-10-07-276,

Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł